همانطور که مشاهده می کنید بخش جدیدی به وبلاگ رسمی شرکت بیان اضافه شده است. این بخش که فن بیان نام گرفته است در حقیقت مجله ای فنی خواهد بود که توسط کارشناسان بیان و با موضوع فناوری اطلاعات و اینترنت به روز خواهد شد.