واحد امنیت و شبکه در شرکت بیان تاسیس شد.

با توجه به گسترش خدمات و فعالیت های شرکت بیان و ضرورت توجه و تمرکز بیشتر بر مباحث مربوط به امنیت خدمات و محصولات بیان، واحد مستقلی با نام واحد امنیت و شبکه ایجاد گردید.

رصد آخرین تحولات عرصه امنیت اطلاعات در سطح وب، تست امنیتی محصولات بیان، تحقیق درباره شیوه های خلاقانه و ارائه راه حل های پیشتاز و همچنین پشتیبانی از تجهیزات بیان در مراکز داده از جمله وظایف این واحدخواهد بود.