نگاهی به برگزاری مرحله نهایی مسابقه برنامه نویسی بیان
جدال نفس گیر برنامه نویسان جوان!

در گرگ و میش هوا، رأس ساعت 6:30 صبح درهای «بیان» به روی 54 نفری که از میان بیش از 2300 نفر شرکت کننده، به مرحله نهایی مسابقه برنامه نویسی بیان راه یافته بودند، گشوده شد تا رقابتی سخت و تنگاتنگ آغاز شود. قرار بود کسانی که زبان رایانه ها را بهتر می فهمند و می توانند آنها را بیشتر به خدمت بگیرند، شناخته شوند. این مسابقات در دو گروه سنی دانش آموزی و دانشجویی برگزار شده بود و اکنون نوبت دانش آموزان بود که در نوبت صبح با هم رقابت کنند. مسابقه دانش آموزی رأس ساعت 9:30 آغاز شد. برای پاسخ به پنج سؤال، سه ساعت وقت در نظر گرفته شده بود!