امروز از شماره تلفن جدید مرکز تماس بیان با شماره ۶١۵٣ رونمایی شد.

در راستای ارتقای سطح ارتباط با مخاطبان و تسهیل دسترسی به مرکز تماس بیان از این پس شماره تلفن 4 رقمی 6153 پاسخگوی سوالات و پیگیری های مشتریان خواهد بود.