این سنگ ها که با هنرمندی و خوش ذوقی یکی از بانوان همکار سابق بیان نقاشی شده و روز قبل از میلاد حضرت زهرا (س) به دست ما رسیده بود، بخشی از هدیه روز زن به مادران و همسران همکاران ما در بیان بود که به پاس صبوری همیشگی و همراهی ها و حمایت های مداومشان به آنها تقدیم گردید.