شماره ویژه پیامک بیان از این پس 10002000 هزار دوهزار خواهد بود.

کاربران بیان از این پس خواهند توانست از امکانات پیامکی جدید بیان بهره مند شوند که برای هر مورد جداگانه اطلاع رسانی خواهد شد.

در حال حاضر از این شماره برای تایید شماره موبایل کاربران استفاده می شود. کاربرد دیگر این شماره ارسال مطلب جدید در وبلاگ های کاربران از طریق پیامک است.


توجه: برای تماس با بیان از این شماره استفاده نکنید، پیامهای ارسالی به سامانه پیامکی بیان صرفا توسط ماشین و به صورت هوشمند عمل می کند و امکان بررسی پیامهایی که خارج از الگوهای اعلام شده به آن ارسال می شوند وجود نخواهد داشت.