مدیرعامل شرکت بیان به دعوت انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه شریف در نشست "تحول آفرینان جوان وب" حضور یافت و به سوالات حاضران پاسخ گفت.

در ابتدای این نشست مسئول انجمن علمی کامپیوتر به عنوان میزبان، ضمن خیرمقدم به حضار و پس از بیان انگیزه های برگزاری این نشست، از مدیرعامل بیان دعوت به ایراد سخن کرد.

علی قدیری در این نشست به معرفی 4 روش و ابزار نوین توسعه وب در دنیا پرداخت و سپس در قالب موضوع  "وب به سبک ایرانی" راهکارهای موفقیت آمیز توسعه وب در ایران را تشریح کرد.

در پایان این جلسه پس از معرفی چند تکنولوژی جدید طراحی وب به سوالات دانشجویان پاسخ داده شد.

 نشست "تحول آفرینان جوان وب" در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 91 از ساعت 12 الی 13:30 برگزار شد.

متن کامل این نشست به زودی منتشر خواهد شد.