برنامه روز گذشته (25 اردیبهشت) دو نیم ساعت شبکه خبر که با موضوع "امنیت در فضای مجازی" اختصاص داشت با حضور یکی از کارشناسان شرکت بیان برگزار شد.

اگرچه مسئولان این برنامه اصرار داشتند تا مدیرعامل بیان در این برنامه حضور یابد اما از آنجا که تنها یک روز قبل از برنامه، این دعوت انجام شده بود  یکی از کارشناسان ارشد شرکت در این برنامه حضور یافت.

مهمان دیگر این برنامه مهندس خسرو سلجوقی، معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی دولت های هفتم، هشتم و نهم بود.

مصطفی رکوعی، کارشناس شرکت بیان در این برنامه با اشاره به اجبار و ترویجی که در مورد استفاده از سرویس های ایمیل داخلی صورت گرفته است گفت: آیا اگر ما برای همه سرویس های ایمیل خارجی لفظ نا امن را اطلاق کنیم، به این معنی است که درمقابل همه سرویس های ایمیل داخلی امن هستند؟

وی همچنین اضافه کرد: "سرویس های ایمیل داخلی ناامن باعث خواهند شد تا هم سرویس دهنده خارجی همچنان از اطلاعات ما سوء استفاده کنند و هم هر فرد دیگری بتواند این سوء استفاده را انجام دهد و هر هکری بتواند این سرویس ها را دست کاری کند."

این برنامه با حاشیه هایی هم همراه بود که در آینده در مورد آن صحبت خواهیم کرد.