بیان به عنوان شرکتی دانش محور و دانشگاه صنعتی شریف به عنوان قطب آکادمیک عرصه فناوری اطلاعات کشور، تفاهم نامه همکاری متقابلی را امضا کردند.
این تفاهم نامه که به گسترش دانش و مهارت های مرتبط فناوری اطلاعات باز می گردد قرار است تا پایان سال 91 اجرایی شود.
جزییات بیشتر درباره این تفاهم نامه و ابعاد آن به زودی در یک کنفرانس خبری تشریح خواهد شد.