خبرگزاری ایسنا: هشدار نسبت به وضعیت ای‌میل‌های موسوم به ملی

   روزنامه همشهری: پا را از روی کابل اینترنت برداریم

   روزنامه فناوران: سرویس های ایمیل ضعیف را به مردم تحمیل نکنید

   پایگاه خبری ایتنا: هشدار نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به ملی

   پایگاه خبری ایستنا: هشدار نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به ملی

   برسام: متخصصان داخلی نسبت به وضعیت ای‌میل‌های موسوم به ملی هشدار می دهند

   پایگاه خبری وبنا: هشدار نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به ملی

   فاوا نیوز: هشدار نسبت به وضعیت ای‌میل‌های موسوم به ملی

   باشگاه خبرنگاران جوان: هشدار متخصصان داخلی نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به "ملی"

   جهان نیوز: اعتماد مردم به نرم افزارهای ایرانی را بر باد ندهید

   آفتاب نیوز: هشدار درباره ‌امنیت ‌ایمیل‌های ‌موسوم ‌به 'ملی'

   عصر ایران: هشدار متخصصان داخلی نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به "ملی"

   پایگاه خبری کلمه: هشدار درباره ضعف‌های امنیتی «ایمیل ‌ملی»

   رجا نیوز: هشدار نسبت به وضعیت استفاده از ایمیل‌های موسوم به ملی

   بازتاب: هشدار درباره‌ امنیت‌ ایمیل‌های‌ موسوم‌ به 'ملی':مردم را مجبور به استفاده نکنید

   جمهوری خواهی: هشدار نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به ملی

   قدس آنلاین: هشدار متخصصان داخلی نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به 'ملی'

   پایگاه خبری شفاف: اعتماد مردم به نرم افزارهای ایرانی را بر باد ندهید

   افکار نیوز: هشدار درباره امنیت ایمیل‌های موسوم به'ملی'

   فردا نیوز: هشدار درباره‌ امنیت‌ ایمیل‌های‌ موسوم‌ به 'ملی'

   جوان آنلاین: اعتماد مردم به نرم افزارهای ایرانی را بر باد ندهید

   پورتال آفتاب: هشدار نسبت به وضعیت ای میل های موسوم به ملی

   تحریر نیوز: اعتماد مردم به نرم افزارهای ایرانی را بر باد ندهید

   بولتن نیوز: هشدار نسبت به استفاده از ایمیل‌های ملی

   سیاست نامه: هشدار متخصصان از وضعیت ایمیل های ملی

   پایگاه خبری دی پرس: اعتماد مردم به نرم افزارهای ایرانی را بر باد ندهید

   پایگاه خبری هم اندیشی: هشدار نسبت به وضعیت استفاده از ایمیل‌های موسوم به ملی

   پایگاه خبری شنیده ها: کاربران اینترنت حتما بخوانند ؛ هشدار برای ایمیل ها

   کارگر نیوز: هشداردرباره‌امنیت‌ایمیل‌های‌موسوم‌به'ملی'

   مهندس نیوز: غفلت، سهل انگاری یا سوء مدیریت؟ هشدار متخصصان داخلی نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به 'ملی'

   حفا نیوز: هشدار متخصصان داخلی نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به "ملی"

   ممتاز نیوز: هشدار نسبت به وضعیت ای‌میل‌های موسوم به ملی

   پایگاه خبری تریبون: سرویس‌های پست الکترونیکی نه داخلی‌ند و نه شایسته نام ملی!

   پایگاه خبری محدوده: هشدار متخصصان درباره امنیت ایمیل‌های موسوم به ملی

   پایگاه خبری نیوز: هشدار درباره امنیت ایمیل های موسوم به 'ملی'

   پایگاه خبری انتخاب: هشدار درباره‌ امنیت‌ ایمیل‌های‌ موسوم‌ به 'ملی': مردم را مجبور به استفاده نکنید

   پارس دیلی نیوز: وادار کردن مردم به استفاده از سرویس‌های نامطمئن داخلی موسوم به "ملی"

   ایران پرس نیوز: هشدار؛ سوراخ های متعدد امنیتی ایمیل موسوم به "ملی"

   آزادنگار: این ایمیل نه ملی است و نه داخلی!

 

 

 


 

خبرگزاری ایسنا: هشدار نسبت به وضعیت ای‌میل‌های موسوم به ملی

25 تیر 1391


روزنامه همشهری: پا را از روی کابل اینترنت برداریم

31 تیر 1391


روزنامه فناوران: سرویس های ایمیل ضعیف را به مردم تحمیل نکنید

25 تیر 1391


پایگاه خبری ایتنا: هشدار نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به ملی

26 تیر 1391


پایگاه خبری ایستنا: هشدار نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به ملی

25 تیر 1391


پایگاه خبری برسام: متخصصان داخلی نسبت به وضعیت ای‌میل‌های موسوم به ملی هشدار می دهند

25 تیر 1391


پایگاه خبری وبنا: هشدار نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به ملی

24 تیر 1391


فاوا نیوز: هشدار نسبت به وضعیت ای‌میل‌های موسوم به ملی

25 تیر 1391


باشگاه خبرنگاران جوان: هشدار متخصصان داخلی نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به "ملی"

24 تیر 1391


جهان نیوز: اعتماد مردم به نرم افزارهای ایرانی را بر باد ندهید

24 تیر 1391


آفتاب نیوز: هشدار درباره ‌امنیت ‌ایمیل‌های ‌موسوم ‌به 'ملی'

24 تیر 1391


عصر ایران: هشدار متخصصان داخلی نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به "ملی"

24 تیر 1391


پایگاه خبری کلمه: هشدار درباره ضعف‌های امنیتی «ایمیل ‌ملی»

24 تیر 1391


رجا نیوز: هشدار نسبت به وضعیت استفاده از ایمیل‌های موسوم به ملی

24 تیر 1391


پایگاه خبری بازتاب: هشدار درباره‌ امنیت‌ ایمیل‌های‌ موسوم‌ به 'ملی': مردم را مجبور به استفاده نکنید

24 تیر 1391


جمهوری خواهی: هشدار نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به ملی

24 تیر 1391


قدس آنلاین: هشدار متخصصان داخلی نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به 'ملی'

24 تیر 1391


پایگاه خبری شفاف: اعتماد مردم به نرم افزارهای ایرانی را بر باد ندهید

24 تیر 1391


      

افکار نیوز(خبر 1): هشدار درباره امنیت ایمیل‌های موسوم به'ملی'

افکار نیوز(خبر 2): هشدار نسبت به وضعیت ای‌میل‌های موسوم به ملی

24 و 25 تیر 1391


فردا نیوز: هشدار درباره‌ امنیت‌ ایمیل‌های‌ موسوم‌ به 'ملی'

24 تیر 1391


        

جوان آنلاین(خبر 1): اعتماد مردم به نرم افزارهای ایرانی را بر باد ندهید

جوان آنلاین(خبر 2): هشدار درباره ‌امنیت ‌ایمیل‌های‌ موسوم‌ به 'ملی'

24 تیر 1391


پورتال آفتاب: هشدار نسبت به وضعیت ای میل های موسوم به ملی

25 تیر 1391


تحریر نیوز: اعتماد مردم به نرم افزارهای ایرانی را بر باد ندهید

25 تیر 1391


بولتن نیوز: هشدار نسبت به استفاده از ایمیل‌های ملی

24 تیر 1391


سیاست نامه: هشدار متخصصان از وضعیت ایمیل های ملی

24 تیر 1391


پایگاه خبری دی پرس: اعتماد مردم به نرم افزارهای ایرانی را بر باد ندهید

24 تیر 1391


پایگاه خبری هم اندیشی: هشدار نسبت به وضعیت استفاده از ایمیل‌های موسوم به ملی

23 تیر 1391


پایگاه خبری شنیده ها: کاربران اینترنت حتما بخوانند ؛ هشدار برای ایمیل ها

25 تیر 1391


کارگر نیوز: هشداردرباره‌امنیت‌ایمیل‌های‌موسوم‌به'ملی'

24 تیر 1391


مهندس نیوز: غفلت، سهل انگاری یا سوء مدیریت؟ هشدار متخصصان داخلی نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به 'ملی'

25 تیر 1391


حفا نیوز: هشدار متخصصان داخلی نسبت به وضعیت ایمیل‌های موسوم به "ملی"

24 تیر 1391


ممتاز نیوز: هشدار نسبت به وضعیت ای‌میل‌های موسوم به ملی

26 تیر 1391


پایگاه خبری تریبون: سرویس‌های پست الکترونیکی نه داخلی‌ند و نه شایسته نام ملی!

24 تیر 1391


پایگاه خبری محدوده: هشدار متخصصان درباره امنیت ایمیل‌های موسوم به ملی

24 تیر 1391


پایگاه خبری نیوز: هشدار درباره امنیت ایمیل های موسوم به 'ملی'

24 تیر 1391


پایگاه خبری انتخاب: هشدار درباره‌ امنیت‌ ایمیل‌های‌ موسوم‌ به 'ملی': مردم را مجبور به استفاده نکنید

24 تیر 1391


پارس دیلی نیوز: وادار کردن مردم به استفاده از سرویس‌های نامطمئن داخلی موسوم به "ملی"

24 تیر 1391


ایران پرس نیوز: هشدار؛ سوراخ های متعدد امنیتی ایمیل موسوم به "ملی"

24 تیر 1391


  

آزادنگار(خبر): این ایمیل نه ملی است و نه داخلی!

آزادنگار(گزارش خبری): بمب خبری سازمان فناوری اطلاعات ایران برای چیست ؟

24 و 26 تیر 1391