به روز رسانی: یک رویداد افتخار آفرین دیگر برای ایرانیان

یک رویداد افتخار آفرین دیگر برای ایرانیان
سومین دوره ی مسابقه ی بین المللی برنامه نویسی بیان
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت بیان مراجعه کنید:
http://contest.bayan.ir/