به روز رسانی: یکی از بزرگترین مسابقات برنامه نویسی

اگر می خواهید با یکی از بزرگترین مسابقات برنامه نویسی ایران که به صورت بین المللی برگزار می شود آشنا شوید این کلیپ را ببینید
مسابقه ی برنامه نویسی بیان امسال برای سومین بار درحال برگزاری است
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
http://contest.bayan.ir/fa