102 اثر توسط حدودا پنجاه شرکت کننده برای مسابقه عکاسی بیان با موضوع "به ایران خوش آمدید!" برای ما ارسال شد. برای همه این عزیزان یک بلیت جشن بیان اختصاص داده خواهد شد که لازم است برای دریافت آن در ذیل همین مطلب اطلاعات تماس خود را با ذکر شماره عکس خود درقالب نظر خصوصی قراردهند.

انتخاب سی اثر برتر برای اهدای تیشرت و همچنین انتخاب برنده نهایی مسابقه نیز بر اساس تعداد آرای ثبت شده برای هر اثر تا پایان روز جمعه خواهد بود.
برای مشارکت در داوری لطفا شماره 3 عکس برتر را بدون درنظر گرفتن ترتیب و بدون درج هرگونه جمله یا کلمه اضافی در بخش نظرات این مطلب ارسال نمایید.
توجه: آرای مردمی تا پایان روز جمعه نمایش داده نخواهد شد.

در ادامه آثار دریافتی را به ترتیب زمان ارسال آنها مشاهده می کنید:

 

شماره ۱

محمد اسدی

 

 

شماره ۲

محمد اسدی

 

 

شماره ۳

آفاق مهری

 

 

شماره ۴

امیدظریفی

 

 

شماره ۵

امیدظریفی

 

 

شماره ۶

تیم گزینه ی برتر

  

 

 

شماره ۷

مهدی ربانی

 

 

شماره ۸

انجمن حامیان محیط زیست

 

 

شماره ۹

علی محمدی

 

 

شماره ۱۰

علی محمدی

 

 

 

شماره ۱۱

علی محمدی

 

 

شماره ۱۲

علی محمدی

 

 

شماره ۱۳

علی محمدی

 

 

شماره ۱۴

علی محمدی

 

 

شماره ۱۵

علی محمدی

 

 

شماره ۱۶

علی محمدی

 

 

شماره ۱۷

علی محمدی

 

 

شماره ۱۸

علی محمدی

 

 

شماره ۱۹

علی محمدی

 

 

شماره ۲۰

علی محمدی

 

 

شماره ۲۱

علی محمدی

 

 

شماره ۲۲

علی محمدی

 

 

شماره ۲۳

علی محمدی

 

 

شماره ۲۴

علی محمدی

 

 

 

شماره ۲۵

رضا اسماعیلی

 

 

شماره ۲۶

سعید کاسب زاده

 

 

شماره ۲۷

مهری آفاق

 

 

شماره ۲۹

مهری آفاق

 

 

شماره ۳۰

محسن میرزایی

 

 

شماره ۳۱

صادق محمدی

 

 

شماره ۳۲

رضا محمدی

 

 

شماره ۳۳

توحید عزیززاده

 

 

شماره ۳۴

محسن میرزایی

 

 

شماره ۳۵

mohlat

 

 

شماره ۳۶

mohlat

 

 

شماره ۳۷

آرین نرم افزار

 
 
شماره ۳۸
 
 
شماره ۳۹
 
 
شماره ۴۰
 
 
شماره ۴۱
محمد
 
 
شماره ۴۲
 
 
شماره ۴۳
  
شماره ۴۴
محمداسدی
 
 
شماره ۴۵
محمداسدی
 
 
شماره ۴۶
محمداسدی 
 
 
شماره ۴۷
 
 
 
شماره ۴۸
 
 
شماره ۴۹
 
 
شماره ۵۰
 
 
شماره ۵۱
 
 
شماره ۵۲
 
 
شماره ۵۳
 
شماره ۵۴
 
 
شماره ۵۵
 
 
شماره ۵۶
 
 
شماره ۵۷
 
 
شماره ۵۸
 
 
شماره ۵۹
 
 
شماره ۶۰
 
 
شماره ۶۱
الهام عزیزی
 
 
شماره ۶۲
الهام عزیزی
 
 
شماره ۶۳
الهام عزیزی
 
 
شماره ۶۴
الهام عزیزی
 
 
شماره ۶۵
الهام عزیزی
 
 
شماره ۶۶
amin ai
 
 
شماره ۶۷
amin ai
 
 
شماره ۶۸
امیرحسین ملکی
 
 
شماره ۶۹
امیرحسین ملکی
 
 
شماره ۷۰
امیرحسین ملکی
 
 
شماره ۷۱
امیرحسین ملکی
 
 
 
شماره ۷۲
 
 
شماره ۷۳
 
 
شماره ۷۴
 
 
شماره ۷۵
 
 
شماره ۷۶
 
 
شماره ۷۷
 
 
 
شماره ۷۸
 
 
شماره ۷۹
 
 
شماره ۸۰
 
 
شماره ۸۱
 
 
شماره ۸۲
  
 
شماره ۸۳
 
 
 
 
شماره ۸۴
 
 
شماره ۸۵
 
 
شماره ۸۶
 
 
شماره ۸۷
 
 
 
شماره ۸۸
 
 
شماره ۸۹
 
 
شماره ۹۰
 
 
شماره ۹۱
 
 
شماره ۹۲
 
 
 
شماره ۹۳
محمداسدی
 
 
شماره ۹۴
saeedparsaee
 
 
شماره ۹۵
_matris_
 
 
شماره ۹۶
yeilaghi
 
 
شماره ۹۷
bafekr
 
 
 
 
شماره ۹۸
z_sefidroo
 
 
 
شماره ۹۹
saber_marandi
 
 
 
شماره ۱۰۰
mahyamohamadi
 
 
 
شماره ۱۰۱
labbaik128
 
 
 
شماره ۱۰۲
labbail128